خطا
  • JHTMLIcon::email not supported.

گزارش ماهيانه اجرای اسکلت بتنی - مهر 1389

چاپ

پيشرفت پروژه پاريز لغايت ۳1 اردیبهشت ماه ۸۹


گزارش عملیات اجرائی :

عملیات موضوع پیمان که تا تاریخ تنظیم گزارش به مرحله اجرا در آمده است ، به شرح زیر است :

الف -  تجهیز کارگاه :

1.       نصب یک دستگاه تأسیسات مرکزی ساخت بتن به ظرفیت 30 متر مکعب در ساعت .

2.       نصب دو دستگاه سیلو سیمان هر یک به ظرفیت 100 تن سیمان .

3.       نصب دو دستگاه تاورکرین یوتن F2 – 23 با بازوی 50 متر در برج های C و D .

4.       استقرار کانکس جهت سکونت کارگران غیر بومی .

5.       لوازم و ابزارآلات آرماتوربندی شامل خم کن و قیچی برقی هرکدام دو دستگاه .

6.       ساختمان سرویس بهداشتی .ب -  کارهای اصلی انجام شده :

.       اصلاح گودها در محل برج ها و رمپ مشترک .

2.       اجرای فونداسیون برج های C و D .

3.       اجرای اسکلت کامل بتنی از طبقات 3- تا 9+ در برج C .

4.       اجرای اسکلت کامل بتنی از طبقات 3- تا 8+ در برج D .

5.       اجرای بتن ریزی دیوار و ستون در تراز طبقه دهم در بلوک C .

6.       اجرای آرماتوربندی دیوار و ستون در تراز طبقه دهم در بلوک D .

7.       قالب بندی و آرماتوربندی سقف طبقه نهم بلوک D و آماده سازی جهت بتن ریزی .

8.       تکمیل سیستم ارتینگ اطراف بلوک های C و D .

9.       اجرای لوله زهکشی اطراف بلوک های C و D .

10.    عایق کاری دیواره های خارجی زیرزمین 3-  تا 1-  بلوک های C و D .

11.    قلوه ریزی اطراف بلوک های C و D .

12.    تکمیل عایق کاری وحفاظ عایق پلی رول دیواره های خارجی ضلع شرقی و غربی و شمالی زیرزمین 3- تا 1- بلوک C و ضلع شرقی و غربی و جنوبی زیرزمین 3- تا 1-  D .

13.    حفر چاه و کول گذاری تخلیه آب استخر و حوضچه های آب سرد و جکوزی در جنوب بلوک D .

14.    سفت کاری واحدهای طبقه اول از بلوک های C و D ( واحدهای نمونه ) .

15.    نصب چهارچوب پنجره و درب های واحدهای نمونه بلوک C بصورت کامل و بخش عمده بلوک D .

16.    لوله کشی برق در واحدهای نمونه طبقه اول بلوک C .

17.    لوله کشی تأسیسات در واحدهای نمونه طبقه اول بلوک C .

مشکلات و موانع کار :

الف – مشکلات و موانع در کار :

1.       کمبود نیروی انسانی و ماهر در اجرای اسکلت

2.       نبود پرسنل اجرایی و فنی مجرب در سیستم کارگاهی پیمانکار اصلی و بکارگیری پرسنل کم تجربه

3.       مشکلات مالی و کمبود نقدینگی

4.       عدم همکاری شرکت CCL در انجام گروت ریزی

ب – پیشنهادات جهت رفع موانع :

1.       تأمین مصالح سقف های پس تنیده و حمل آن به کارگاه ( به ویژه غلاف و متعلقات ) حداقل برای 10 سقف و تأمین و استقرار نیروی اجرایی و فنی شرکت CCL در کارگاه

2.       التزام پیمانکار به برنامه زمانبندی برای اجرای هر سقف در 20 روز

3.       تأمین نیروی فنی و ماهر حداقل 70 نفر برای شیفت کاری

4.       رفع مشکل استفاده از تأسیسات بتن ساز مستقر در کارگاه ( اخذ مجوز از شهرداری )

5.       الزام پیمانکاران جزء به رعایت برنامه زمانبندی ( به ویژه شرکت CCL )

6.       تأمین تجهیزات کافی ایمنی توسط پیمانکار

7.       تهیه و نصب بالابرهای نفربر با توجه به ارتفاع گرفتن بلوک ها

8.       بکارگیری مهندسین اجرایی و فنی مجرب در کارگاه

9.       رفع مشکلات مالی پروژه

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204