خطا
  • JHTMLIcon::email not supported.

گزارش مصوبات مجمع سال 89

چاپ

گزارش مصوبات مجمع و هیئت مدیره به مجمع عمومی سالیانه سال 89

اعضا محترم شركت تعاوني
با درود و احترام،
ضمن سپاس و قدرداني ازاعضايي كه قبول زحمت نموده ودر مجمع حاضر شدند؛به آگاهي سايراعضاء محترم  مي رساند مجمع عمومي ساليانه شركت با حضور اكثريت اعضاء، در محل پروژه "پاريز" برگزار و موضوعات دستور جلسه به شرح ذيل مورد بررسي و تصويب قرارگرفت.
1. آخرين وضعيت پروژه و واحدهاي نمونه ساخته شده در دو بلوك ، از نزديك مورد بازديد و ملاحظه ي اعضا قرار گرفت.
2. گزارش مفصل هيئت مديره درخصوص روند امور ، موانع و محدوديتها ، اقدامات انجام شده و در دست اقدام ، چشم انداز آتي ، وضعيت پروژه و ساير موضوعات جاري بصورت شفاهي و طي گزارش مكتوب ( موجود در وبلاگ شركت )، تقديم مجمع گرديد .
3. توضيحات لازم در پاسخ به سوالات برخي اعضاء حاضر، توسط هيئت مديره ارائه گرديد.
4. صورتهاي مالي سال  1388 شركت به تصويب رسيد.
5.آقاي ابوالقاسم نقوي بعنوان بازرس اصلي وآقاي فرامرز زرعي بعنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب گرديدند.
6.با توجه به بالا بودن مبلغ اقساط معوقه ي اعضاء و لزوم تامين نقدينگي جهت خريد اقلام ضروري (براي گريز از افزايش ناگهاني قيمتها) برتسريع و همياري اعضا جهت پرداخت اقساط اعلام شده تاكيد گرديد.
هيئت مديره شركت

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204