خطا
  • JHTMLIcon::email not supported.

اطلاعیه 8 دی ماه 97

مشاهده در قالب PDFچاپ

اطلاعیه 8 دی ماه 1397

 


دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه پنجشنبه 4 بهمن ماه 97

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204