خطا
  • JHTMLIcon::email not supported.

اطلاعیه 5 دی ماه 1397

مشاهده در قالب PDFچاپ

فرم ثبت نام داوطلبان هیئت مدیره

 


فرم ثبت نام داوطلبان هیئت مدیره

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204