خطا
  • JHTMLIcon::email not supported.

گزارش دی ماه 95

مشاهده در قالب PDFچاپ

 

گزارش دی ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز

کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی


دانشگاه صنعت نفت

 

مشاهده گزارش پیشرفت دی ماه 95

 

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204