خطا
  • JHTMLIcon::email not supported.

اطلاعات كلي پروژه

چاپ

 

 

مشخصات پروژه :

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي، پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت
مساحت زمين : 7723 متر مربع
تعداد طبقات : 3 طبقه زير زمين و 20طبقه از همكف
زير بنا كل : حدود 45.000متر مربع
زير بنا مفيد : حدود 24.880 متر مربع ( 180 واحد مسكوني )
وضعيت پروانه ساختماني : تا تاريخ 25/9/90 تمديد شده است
نوع سازه : اسكلت بتني با سقف پس تنيده
كارفرما : مشاركت مدني شركت تعاوني مسكن و صندوقها
مجري : تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت
مشاور : مهندسين مشاور سارادرسا ( طراح ) ، مهندسين مشاور سانو ( كنترل كيفي ) ، شركت CCL ( سازه ) ، مهندسين مشاور تدبير ساحل پارس ( كنترل مضاعف سازه )
پيمانكاران : شركت ساختماني كتام ( عمليات اجرايي اصلاح گود ، فونداسيون ، اسكلت و سقف )
شروع عمليات اجرايي : ارديبهشت 1387
پيش بيني خاتمه عمليات اجرايي : آبان 1391
پيش بيني مدت اجراي پروژه : 42 ماه از زمان شروع عمليات

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204