خطا
  • JHTMLIcon::email not supported.

گزارش پيشرفت تیرماه 1392

مشاهده در قالب PDFچاپ

گزارش تیرماه ماه 1392 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز

کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی

دانشگاه صنعت نفت

 

مشاهده گزارش پیشرفت پروژه پاریز تیرماه 92

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204