گزارش دی ماه 95

  گزارش دی ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه...

گزارش پيشرفت پروژه مردادماه 1395

گزارش پيشرفت پروژه مردادماه 1395

گزارش پیشرفت پروژه مرداد ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی...

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1395

گزارش پيشرفت اردیبهشت ماه 1395

گزارش پیشرفت اردیبهشت ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی ...

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پيشرفت فروردین ماه 1395

گزارش پیشرفت فروردین ماه 1395 - کارگاه مجتمع مسکونی پاريز کارفرما: شرکت تعاونی مسکن کارکنان و اعضای هیئت علمی ...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
اطلاعیه 28 اردیبهشت 98

اطلاعیه 28 اردیبهشت 98

اطلاعیه 28 اردیبهشت 98   داوطلبي تصدي سمت هيات مديره

اطلاعیه 8 دی ماه 97

اطلاعیه 8 دی ماه 97

اطلاعیه 8 دی ماه 1397   دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه پنجشنبه 4 بهمن ماه 97

اطلاعیه 5 دی ماه 1397

اطلاعیه 5 دی ماه 1397

فرم ثبت نام داوطلبان هیئت مدیره   فرم ثبت نام داوطلبان هیئت مدیره

اطلاعیه 15 اردیبهشت 97

اطلاعیه 15 اردیبهشت 97

اطلاعیه 15 اردیبهشت 97   **جدول زمانبندی قسط آخر**

اطلاعیه 7 آبان 96

اطلاعیه 7 آبان 96

اطلاعیه 7 آبان 96   **جدول وجود دریافتی و باقیمانده از اعضا**

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

پروژه پاریز

Borj

موقعيت پروژه : تهران ، شمال پارك چيتگر ، جنب پروژه تعاوني 33 توپخانه
وضعيت مالكيت زمين : 55% متعلق به شركت تعاوني مسكن كاركنان و اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعت نفت و 45% متعلق به صندوقهاي بازنشستگي  ادامه »

شماره تلفن های دفتر : 88579839 و 88089861
شماره فکس : 88086204